Dobrý učitel musí být tak trochu psycholog, soudce, doktor, diplomat, vědec i šéf party.

V ordinacích věříme doktorům, že naše děti léčí, a proto ve školách věřme učitelům, že žáky připravují na život a výzvy dnešní doby. Aby toho dosáhli, musí se kromě vyučovaného předmětu vyznat i v dalších oblastech jako je vývojová psychologie, diagnostika chování nebo třeba formy hodnocení.

Projekt „Učitelé jsou třída“ Vám, rodičům, ukáže, že i učitelé si Vaši důvěru zaslouží a že s nimi jsou Vaše děti ve správných rukou.

Poděkujte své učitelce či učiteli!

Můj učitel/učitelka je třída, protože…

Zde nahrajte soubor (např. společná fotografie).

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Váš vzkaz zveřejníme na našich sociálních sítích.

Proč nám můžete věřit?

STARÁM SE O BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ VE TŘÍDĚ

„Nejdůležitější je, aby učitel ve třídě dokázal vybudovat takové vztahy, které budou založené na vzájemné důvěře a respektu a které umožní žákům převzít zodpovědnost za své učení, za své chování a nespoléhat pořád na dospělého. Ať už je to rodič, nebo ve škole učitel.”

Petra

POSOUVÁM SE VE SVÉM OBORU, KTERÝ UČÍM

„Žádný učitel nestojí sám o sobě. Skrze sdílení se můžeme dál dovzdělávat, tříbit naše dovednosti, znalosti a především to, jak je co nejlépe předat dětem ve školách.”

Daniel

NEUSTÁLE PRACUJI NA SVÉM SEBEROZVOJI

„Každý časový úsek svého života hledám něco, co jsem předtím nedělal. Učím se něco úplně nového, a tím se dostávám do pozice mých žáků. Tím pádem dokážu lépe prožívat a chápat jejich tápání.”

Tomáš

VYTVÁŘÍM PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ ŽÁKŮ

„Učitel má na učení dětí obrovský vliv. Může jim buď pomoct v tom, jakým člověkem se stanou a co budou umět, nebo jim v tom může taky dost překázet či škodit.”

Markéta

Jaké vlastnosti má mít podle vás dobrá učitelka nebo učitel?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Co má umět správná učitelka nebo učitel?

Stanislav Švaček

Co můžu jako učitel nebo učitelka udělat konkrétního pro rozvoj důvěrného prostředí a bezpečí ve třídě?

Snažím se jít žákům příkladem. Důvěrné prostředí vytvářím zejména zapojením empatie a nemalé míry obětavosti.

ZŠ V Zahradách

Marek Adler

Učitelská profese dnes vyžaduje tlak na osobní rozvoj, zlepšování didaktických kompetencí apod. Na jaké konkrétní věci se aktuálně zaměřujete?

Aktuálně velmi intenzivně pracuji na svých komunikačních dovednostech. Myslím, že každý učitel by měl absolvovat mentorský, mediátorský či koučovací výcvik, stejně jako by měl mít svého kouče či mentora, který je mu oporou.

ZŠ Be Open, Praha

Sofia Hladíková

Jaké konkrétní cesty volím k tomu, abych se zdokonaloval/a v oboru, který vyučuji?

Důležité je, uvědomit si, že se budu učit celý profesní život a přijmout situaci, že poznatky lidského vědění se mění a mění se také žáci a okolnosti vzdělávání. Tedy musí se měnit i učitelé. Cesta - sledovat poznatky neurovědy, seznámit se s úspěšnými vzdělávacími systémy v zahraničí, inspirovat se mladšími kolegy. Číst, účastnit se seminářů a webinářů, diskutovat a dělat si závěry a zavádět do praxe věci prospěšné pro mé žáky.

ZŠ a MŠ Kocbeře

Eva Hrábáková

Co můžu jako učitel nebo učitelka dělat pro to, aby učení dětí bylo trvalé? Aby jim vědomosti vydržely opravdu dlouho?

Učím cizí jazyk a chci, aby se moji žáci nebáli jazyk používat bez ohledu na úroveň, protože cílem je úspěšná komunikace.

SPŠ a Gymnázium Na Třebešíně

Učitelská profese dnes vyžaduje tlak na osobní rozvoj, zlepšování didaktických kompetencí apod. Na jaké konkrétní věci se aktuálně zaměřuji?

Aktuálně velmi intenzivně pracuji na svých komunikáčních dovednostech. Myslím, že každý učitel by měl absolvovat mentorský, mediátorský či koučovací výcvik, stejně jako by měl mít svého kouče či mentora, který mu je oporou.

Marek Adler

Partneři